Makten över välfärd och framtid – hur ska besluten fattas?

Forskarna är tydliga att omställningen är något som måste ske nu och det måste ske globalt såväl som lokalt. Vad som måste förändras människors levnadssätt för att undvika att temperaturökningen i atmosfären blir mer än 1,5 grader är tydligt. Globala mål finns men det är vägen dit som nu måste tas beslut kring. Hur ska dessa beslut ske? 

Hur vill du att beslut om våra gemensamma frågor om framtiden och välfärden ska gå till?