Myndigheten för framtidsplanering

Under 2019 visades utställningen TRÄ 2019, med fokus på landsbygdens omställning för en hållbar framtid på Virserums Konsthall. Utställningen var en väv av forskning och konst som gav tankar kring hur detta skulle vara möjligt och presenterade möjliga visioner.

Omställning kräver något ifrån oss – det handlar om att ställa om hur vi lever  – hur vi bor, vad vi äter, hur vi transporterar oss, vad vi köper och framförallt hur vi tänker. Landsbygdens framtid är inte skild från stadens men kräver andra lösningar på utmaningar av gleshet och välfärd. Vad är man villig att förändra för framtidens skull?

Myndigheten för framtidsplanering vid Virserums Konsthall ville undersöka detta. För framtiden kan se ut på många olika sätt och vi vill veta vilken omställning man är villig att bidra till. 

Undersökningen var helt frivillig. Ca 200 svar kom in, men eftersom frågeformuläret var mycket omfattande samt att det är svåra frågor att ta ställning till var det en del som bara fyllde i delar av formuläret.

Konsthallen tackar alla som deltog i undersökningen.

Klicka dig vidare på boxarna för att ta del av undersökningens resultat.