Mer om VÄV

Projektet VÄV syftar till att synliggöra och lyfta vävstugornas betydelse och funktion i samhället, både historiskt, nutida och framtida. VÄV kommer arbeta i Kalmar-, Kronobergs- och Jönköpings län med fokus på vävstugor som finns på landsbygd eller på mindre orter.

Kvinnlig kunnande har inte på samma sätt dokumenterats och lyfts fram i vår gemensamma historieskrivning, inte heller på samma sätt värderats. Projektet vill därför samla kunskap om väven och berättelsen om de småländska vävstugorna. Kunskapen ska inte ses som enbart historiskt utan också som kunskap för en hållbar framtid.

Vävstugan står som en plats för umgänge och gemenskap där konsumtion inte står i fokus utan görandet är det viktiga. Kunskapen om vad som går in i det vävda tyget är här av yttersta betydelse. Det vävda är närvarande nästan överallt men hur många slag på bommen har det krävt? Vävningen, att förstå materialets långa väg och kulturella funktion tror vi är väsentlig för att åstadkomma en miljömässig hållbarhet. Vi lever med ett överflöd av textilier men få har en insikt i hur textilier kommer till och hur den tar resurser i anspråk.

Projektet tror att vävstugorna är viktiga i nuet som kreativa mötesplatser på landsbygden. Där vill projektet stärka den kreativitet som finns på vävstugorna genom kunskapsutbyte och kreativitetsinjektioner. Projektet arbetar här fram metoder som kan verka för att fler grupper kan mötas och utbyta kunskaper, erfarenheter och berättelser inom traditionellt hantverk. 

Projektet kommer bli bok samt både en utställning på Virserums Konsthall och seminarium. 

För mer information kring projekt VÄV kontakta oss på Virserums Konsthall: 

På telefon 0495 -315 06 eller mail vav@virserumskonsthall.com.

Ansvarig på Virserums Konsthall, Lotta Granbom och Julia Wiel Fredén. 

Projektet VÄV – vävstugan igår, idag och imorgon drivs av Virserums Konsthall genom stöd av Svenska Postkod Stiftelsen. Mer om Svenska Postkod Stiftelsen finns här.