Medan vi faller

MEDAN VI FALLER

Virserums Konsthall har tillsammans med Mistra Sustainable Consumption  och konstnärerna Hillevi Cecilia Högström, Finn Ahlgren och Lars Noväng skapat en utställning kring hållbar konsumtion och konsumtionens roll i framtiden. Hur ser hållbar konsumtion ser ut? Finns den? Kan konsumtion vara hållbar? 

Vi lever idag i ett samhälle där konsumtionen är motorn i ekonomin, hur kan vi egentligen förändra detta beteende? Varje del i samhället har en roll att ifrågasätta detta mönster av beteenden. I detta samarbete möts konsten och vetenskapen med fokus på dagens ohållbara konsumtion, en process och utställning som vi på Virserums Konsthall ser som betydelsefullt. 

Läs mer om Mistra Sustaineble Consumption här!

HÅLL UT

Snart uppdaterar vi höstens program med samtal, föreläsningar, mm som rör utställningen Medan vi faller. 

Finn Ahlgren är en svensk formgivare och konsthantverkare. Hans konstnärskap kretsar kring estetik, status och moral och han opererar mest inom fältet för möbeldesign då det där det ofta finns tydliga och gemensamma åsikter om vad som är rätt och fel, fint och fult.

Hillevi Cecilia Högström (f. 1994) är uppvuxen i Jönköping och har en BFA från Iceland University of the Arts (2018) och en MFA från Malmö Konsthögskola (2022). Hillevi Cecilia Högström har medverkat i en rad utställningar –bland annat på Österängen konsthall, Inter arts center och flera filmvisningar i bland annat Seoul och Utrecht.

Lars Noväng har som självlärd konstnär sedan början av 2000-talet utvecklat en konceptuell social praktik som präglas av hans stora intresse för konstens agens i förändringsprocesser. Lars arbetar främst i långsiktiga projekt där han undersöker hur invanda tänkesätt och handlingsmönster kan synliggöras och omförhandlas.