Landsbygdsprodukter – produktutveckling. Intervjuer med producenter

Hållbara landsbygdsprodukter – inblick i processen

Intervjue med producenter, halvvägs in i projektet.

Namn
MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
Frivilligt
Tex hjälp att hitta rätt samarbetspart, restmaterial eller dylikt som skulle underlätta att gå i mål.
Max filstorlek: 50 MB.
Vi behöver en bild till redovisning och dokumentation.
Max filstorlek: 50 MB.
Frivilligt.