Kultur på landsbygden – vem avgör och vem ska betala?

Ett seminarium med anledning av Virserums Konsthalls 20-årsjubileum

TORSDAG 30 AUGUSTI 2018 kl 10 – 16

 

Kultur kan verka som en motkraft till den urbana normen. Bakom utvecklingen av kulturlivet eller skapande av nya kulturformer står oftast ideella krafter, fria kulturaktörer. De har stor betydelse för bygden och regionen, socialt och ekonomiskt. Men vad sker när nyhetens behag dalar? Ska de utvecklas eller vara tillfälliga? Vad eller vilka ska avgöra det?

 

Virserums Konsthall startade som ett konstnärligt experiment, med en ideell organisation i bakgrunden, 1998. Ett genomgående landsbygdsperspektiv och en vilja att verka som en del av bygdens sociala, kulturella, politiska och ekonomiska utveckling var grund.

 

Moderator för dagen är Erica Månsson.

 

Erica Månsson introducerade cultural planning-metoden i Sverige och startade det svenska nätverket för cultural planning. Hon har haft olika chefsbefattningar inom den offentliga sektorn, bl a kulturchef i Region Kronobergs och kultur- och fritidschef i Växjö kommun. Inom ramen för detta har hon drivit många projekt för utveckling. Numera driver hon konsultbolaget Nilsson & Månsson med fokus på hållbar utveckling och kultur.

 

Varför och hur uppkommer kulturevenemang eller –institutioner? Vilka lever vidare och varför?

Lars Lindkvist gör en genomgång av 20-talet olika kulturevenemang.

 

Lars Lindkvist är professor i organisation och ledarskap. I sin forskning fokuserar han på hur det är att leda och organisera verksamheter som befinner sig i spänningsfältet mellan olika intressenter t ex sjukvården, äldrevården och kultursektorn. Han studerar också hur man kan använda kulturella och kreativa näringar för att utveckla platser och hur dessa i sin tur kan ge dynamiska effekter åt andra näringar. Lars är projektledare för forskargruppen Ledning och organisering i spänningsfält och allianser (LOSA) och har gjort flera studier kring kulturen som publicerats i bokform. Under 2018 kommer Konstentreprenörer och mecenater, 19 privata konsthallar och museer, som han skrivit tillsammans med D Calås.

 

Det omöjliga.

Gunhild Stensmyr, initiativtagare till Konsthall Tornedalen berättar.

 

Gunhild Stensmyr är initiativtagare till Konsthall Tornedalen. Hon är kulturentreprenör och bördig från Hedenäset i Övertorneå kommun och återvände efter fyrtio år till sin hembygd hösten 2009. Gunhild Stensmyr har under sitt yrkesliv arbetat inom konst och kultur och det är tack vare erfarenheten och kärleken till hembygden idén om Konsthall Tornedalen och Arthotel Tornedalen växte fram. Drivkraften är övertygelsen att projekten kommer att få stor betydelse för Tornedalens framtid och behovet av mötesplats för invånare och företagare. Ordet Tornedalen är centralt eftersom det primära i idén är att stärka varumärket Tornedalen, lyfta dess mångkulturella traditioner och inte minst öppna och utveckla Tornedalen mot omvärlden. Målet är en internationell konsthall av hög kvalitet, en kulturell spjutspets med stor ekonomisk betydelse för regionens globala tillväxt.

 

Vad betyder fria kulturaktörer och event för regionen? Hur gör man i Värmland?

Nina Höjdefors, kulturutvecklare Region Värmland.

 

Nina Höjdefors Kommer från Stockholm och har jobbat med turism hela livet – resebyråchef, egen företagare, turismchef i Karlstad i åtta år och sedan drygt tre år tillbaka som avdelnings-chef för kulturutveckling på Region Värmland. Det innebär att hon ansvarar för att initiera, stärka och utveckla kulturen inom sju områden – film, dans, hemslöjd, bokmässorna, kultur i skolan, ung kultur möts och regional biblioteksverksamhet. Hon vill driva utvecklingen med fokus att man ska kunna leva av sin kultur och bo i Värmland.

 

Erfarenheter och tankar.

Samtal med Tommy Svanström, Virserums Musikdagar och Putte Svensson Sahlin, Hultsfredsfestivalen.

 

Bara i Hultsfreds kommun finns det flera exempel på initiativ som kommit ”ur ingenting”, t ex Hultsfredsfestivalen och Virserums Musikdagar, två stora aktörer som spelat roll för Hultsfreds kommun.

Tommy Svanström är född i Virserum och började spela cello i kommunala musikskolan när han var tio år. Sexton år gammal blev han antagen till soloklassen för violoncell vid Musikhögskolan i Stockholm. Senare arbetade han som cellist i Kungliga Hovkapellet vid Operan i Stockholm. Han bedriver en omfattande konsertverksamhet både som solist och kammarmusiker, bl a tillsammans med Stockholmskvartetten, som Tommy startade 1987. Tommy är initiativtagare till och konstnärlig ledare för Virserums Musikdagar – en festival för barn och vuxna, som startade 1997.

Historien om föreningen Rockparty är välkänd och går i korta drag ut på att några uttråkade ungdomar började arrangera spelningar med alla de där banden, som annars aldrig stannade till i Hultsfred. Spelningarna växte, arrangemangen blev fler och Hultsfredsfestivalen uppstod. Den första arrangerades 1982 med ca 1000 besökare, och blev en renodlad musikfestival 1986. När den var som störst i början av 2000-talet kom över 30000 besökare. 2010 gick festivalen i konkurs och namnet såldes. Putte Svensson Sahlin har fortsatt som entreprenör och medverkat i tillkomsten av restaurang Metropol, Rookiefestivalen Rock City, musikbranschgymnasiet GYRO, Svenskt Rockarkiv, rockabillyfestivalen Hultsfreed Hayride, årliga popkollon för unga tjejer, IT- och analysbolaget TrendMaze och etablerandet av Hultsfred som studieort. Idag driver han hotelle Hulingen.

 

Kultur på landsbygden – hur ska den överleva, eller ska den inte det?

Rundabordssamtal med inledare och samtalspartners.

 

Samtalspartners:
Ingegerd Peterson kulturnämnden Kalmar läns landsting
Yvonne Hagberg landstingsråd Kalmar läns landsting
Lars Rosander kommunalråd Hultsfreds kommun
Robert Sundbergh, lokal ICA-handlare
Gunnel Örbäck, vd Virserums Sparbank.

 

Anmälan

till seminariet senast 2018-08-10 på mail info@virserumskonsthall.com eller per telefon 0495-31506.

Ange namn, faktureringsadress och eventuella önskemål kring mat eller allergier.

Pris för seminariet 400 kr + moms inklusive lunch.

Begränsat antal platser.