Kontakt

Virserums Konsthall ideell förening, org nr 833200-8120

Bankgiro 5500-8858

Swish-nummer 123 363 54 63

Adress Kyrkogatan 36, 577 72 Virserum

Telefon 0495-31506

e-post: info @ virserumskonsthall.com

Personal

Alva Melin, pedagog
alva.melin@virserumskonsthall.com, 0495-315 80

Carolina Jonsson, konsthallschef och producent
carolina.jonsson @ virserumskonsthall.com, 0495-315 36

Gunilla Palmgård, administration
gunilla.palmgard @ virserumskonsthall.com

Tobias Lundgren, konsthallsvärd
tobias.lundgren @ virserumskonsthall.com, 0495-315 06

Projektmedarbetare

E-postadress skapas som ovan, d v s fornamn.efternamn@virserumskonsthall.com