Pågående konstutställningar

TRÄ 2022 – vad går det åt skogarna?

10/4 – 27/11 2022

Skogarna är högaktuella och omstridda. Deras betydelse för nutid och framtid kan inte överdrivas. De är avgörande för klimatomställningen, för den biologiska mångfalden och för hållbara råvaror. Men den ena skogen är inte den andra lik, därför säger vi skogarna. Utställningen på Virserums Konsthall lyssnar på diskussionen och söker höra de röster som saknas i samtalet. Vi vill förstå med vems blick vi ser på skogarna.

MYCKET

I utställningen har Virserums Konsthall arbetat med konstnärsgruppen MYCKET som består av Mariana Alves Silva, Katarina Bonnevier och Thérèse Kristiansson. 

Gruppen har skapat en storskaliga installation på Virsreums Konsthalls plan 2. Installationen är en del av deras konstnärliga forskningsprojekt Trollsyn i hjärtmarkerna som de driver på Linneuniversitetet finansierat av Vetenskapsrådet. Projektet tar sin utgångpunkt i vår tids ohållbara resursanvändning. Hur vi kan fortsätta att leva på vår planet utan att förbruka den. Det är konstnärlig forskning som vidgar vår föreställningsförmåga.

MYCKET utforskar sitt trollseende för att skapa livsdugliga sätt att formge, bygga och agera, utan att förbruka eller förinta. Trollsynen utvecklar en annan blick och ger nya perspektiv för framtiden. En kort film om Trollsyn i hjärtmarkerna – konstnärligforskning som vidgar vår föreställningsförmåga hittar du här 

Skogstokig
– en vanföreställning om skador

20/2 – 27/11 2022

En utställning som utmynnat ur projektet Tack skogen 2.0 en fältkonstnärlig forskningsstudie kring skadat trä genomfört av MADAM snickeri & möbelrestaurering. MADAM är ett hantverkssamarbete mellan möbelsnickaren Marie Carlsson och möbelkonservatorn Magdalena Marano. De har genom att titta på de skador som inte passar in i normen av virkeshanteringens standardisering skapat objekt som nu visas i utställningen

Utställningen är ett sammabete mellan MADAM och konst-, design- och arkitekturgruppen MYCKET som skapat en magisk värld bland skogens rötter. Gruppen består av Katarina Bonnevier, Thérèse Kristiansson och Mariana Alves Silva som kommer fortsätta att utforska skogen under TRÄ året på konsthallen.

Projekt Tack skogen

En titt bakom kulisserna. 

Vi lever i en tid där vi måste hushålla med de resurser vi har, använda allt och tänka till en extra gång. Därför initierades projektet Tack skogen 2.0, en fältkonstnärlig forskningsstudie kring skadat trä.

När skog blir till produkt bortsorteras en del, träd som kanske växt snett, fått en blånad eller som växt sig för grovt. De passar inte in i normen av virkeshanteringens standardisering vars grund lades under 1800-talets industrialisering. Det är med detta bortsorterade virke, så kallat skadat trä, som projektets fältkonstnärer på MADAM snickeri & möbelrestaurering skapat objekt. Där skadan får vara i fokus.

MADAM är ett hantverkssamarbete mellan möbelsnickaren Marie Carlsson och möbelkonservatorn Magdalena Marano. De driver sin verksamhet på och tillsammans med Ormestorps Gård utanför Söderköping. Här kan du höra dem berätta om sitt arbete LÄNK.

Det har handlat om att se, förstå och visa på de variationer som trät från våra svenska skogar ger. Undersöka vad som kan användas, att utmana normer och nu i den utställning som ska öppna visualisera det unika i varje träslag. Att använda så mycket av det som bara möjligt för framtidens skull.  

Projektet Tack skogen har pågått sedan i oktober 2021 och resultatet kommer under 2022 visas i utställningen Skogstokig – en vanföreställning om skador som öppnar den 20/2. I den deltar även konst-, design- och arkitekturgruppen MYCKET, Katarina Bonnevier, Thérèse Kristiansson, Mariana Alves Silva.

Virserums Konsthall och MADAM snickeri & möbelrestaurering genomför Tack skogen 2.0 i samarbete med Linnéuniversitetets Artist in Residence Linné och Lära om arkivet, Designarkivet i Nybro.

Foto: Myra Wippler

NATUREN

En bok av Emma Adbåge

Konsthallen har för TRÄ året åter arbetat med, författaren och illustratören, Emma Adbåge för att nu visa hennes bok Naturen. Att hantera klimatförändringarna är svårt för oss att ta till oss. Se på våra handlingar och reflektera kring dem. Emma Adbåge har i sin bok Naturen ett sätt att lyfta verkligheten och kanske våra irrationella beslut till sin spets. Det är en bok för oss alla att läsa. Människans övertro till sig själv som möter naturen beskrivs i självklara meningar som det inte går att undvika. I bildspråket blir vi vuxna till oformliga gestalter som tar beslut som ses av barnen – barn som bara med på resan.

FRIYTAN – slöjd

19/6 – 7/8 2022

Att se träets olika möjligheter och variationer har slöjdarna alltid gjort. Man har utnyttjad grenens kurva för styrka, använt det defekta som vrilen till sin fördel. Under Virserums Konsthalls TRÄ: år brukar slöjden synas. 2022 är det i två utställningar på FRIYTAN. 

Med två slöjdare från Kalmar län, Anton Nilsson och Ingrid Servenius. Gemensamt för dem är att de båda arbetar i trä. Anton Nilsson som kommer visa träreliefer och Ingrid Servenius sina träsniderier. 

Strömmande sorl

Det var platsens identitet som fångade konstnären bakom verket Johanna Strand direkt. Hennes tanke är att skapa ett verk som fångar det kulturhistoriska arvet med ån som rinner genom Virserum som förr kallades de fyra vattenfallen. En å som också skapade grund för Virserums industri. Ljud, ljus och vatten kommer möts i verket.

Johanna Strand är konstnär bosatt i Kalmar. Strand har deltagit i utställningar nationellt och internationellt under senare år har hon skapat flera konstnärliga gestaltningar för offentlig miljö.

Inför sommaren 2020 genomfördes en utlysning för verk på Virserums Konsthalls område fokus var det speciella år vi befann oss i. Från detta kom Rosemarie Holmströms verk TRÄFFAS på plats framför entrén.