Pågående konstutställningar

Hem hemska hem

18/4 – 5/12

Hem! att bara uttala ordet ger känslor, kanske av oro, värme eller glädje. Ordet ger oss bilder för vårt inre om både det goda och det onda, om lukter och ljud. I Hem hemska hem visas verk av elva konstnärer som tolkar och utmanar vår relation till just hemmet.

Med verk av 

Anna Berg
Monica Bonvicini 
Sahar Burhan
Miriam Bäckström
Karl Dunér  
Peter Geschwind  
Rosemarie Holmström
Moa Israelsson 
Karin Karinson 
Anna-Karin Rasmusson 
Sara Söderberg

Lyssna  – om klimat i gränslandet mellan kunskap och känslor

19/9 – 5/12

Sedan 2019 har Konsthallen Färgfabriken, Virserums konsthall och Skellefteå konsthall arbetat tillsammans med fokus på hur vi emotionellt upplever och kommunicerar klimatförändringar. Omställningen till en klimatneutral framtid kräver inte bara strukturella åtgärder utan också en allt mer sammanhängande klimatförståelse där vetenskaplig fakta hänger samman med våra känslor. På så sätt kan vi människor behandla känslan av sorg för det som är förlorat, men framförallt förmår vi att kanalisera våra känslor av hopp till handling.

Lyssna skapades därför som ett forum där ungdomar, forskare och konstnärer tillsammans utforskar och skildrar erfarenheter och känslor i relation till klimat och platser. Detta innebär att vi testar vår förmåga att lyssna in och därmed tilltron till oss själva.

Lyssna är också en utställning där detta gestaltas. I centrum finns fyra nyproducerade verk av konstnärerna Sofia Sundberg, Erik Mikael Gudrunsson, Jens Evaldsson och Sophie Vukovic. Men där de samtal och tankar som fötts inom forumet Lyssna får också ta plats i form av illustrationer, texter och objekt som förhåller sig till hur vi kan förstå och kommunicera klimatförändringar.

Marvels & Catastrophes

19/9-5/12

Konstnärsgruppen Marvels & Catastrophes som bildades 2018 som en motståndshandling, i hopp om att skapa en uppsättning alternativa kreativa strategier för att hantera de ökande katastrofala effekterna av klimatförändringarna. Utgångspunkten för dem är; det finns en mängd otillgänglig vetenskap om mänsklig handlingsfrihet och klimatförändring, som uppenbarligen inte får den typ av brett konsensus som behövs för att sammanföra mänskligheten för en gemensam sak. Att övertyga världsbefolkningen att arbeta tillsammans i en sådan stor skala kräver mer än att kommunicera vetenskapen. Utan också uppfinna sätt att göda fantasin att agera tillsammans. Marvels & Catastrophes, som ett arbetskollektiv,  har strategin att föreställa oss, leka med och utveckla idéer, mönster och koncept som kan lyfta oss ur det svåraste gungflyt.

Marvels & Catastrophes har verkat i och vid sidan av projektet LYSSNA. Här på Virserums Konsthall visas verk av Bo Pilo, Ana Barata Martins och Cristina Ferreira-Szwarc, Jonas Holmer,  Gustav Karlsson och Alexander Paulsson samt en essä av Peter Lang.

Verk av övriga i gruppen Sofia Larsson, Åsa Agerstam, Vesna Salamon, Jérôme Malpel, Iris Lacoudre, Grégoire Deberdt, Antoine Plouzen Morvan, Andres Villarreal, Gerda Persson, Florence Taché har kunnat ses på Färgfabriken i Stockholm och Skellefteå konsthall.

FRIYTAN presenterar

Sieme Wolfert visar måleri och Nora Grimstrup fotografi. 

Strömmande sorl

Verket är semipermanent och du hittar det flytandes i ån bakom konsthallen.

Det var platsens identitet som fångade konstnären bakom verket Johanna Strand direkt. Hennes tanke är att skapa ett verk som fångar det kulturhistoriska arvet med ån som rinner genom Virserum som förr kallades de fyra vattenfallen. En å som också skapade grund för Virserums industri. Ljud, ljus och vatten kommer möts i verket.

Johanna Strand är konstnär bosatt i Kalmar. Strand har deltagit i utställningar nationellt och internationellt under senare år har hon skapat flera konstnärliga gestaltningar för offentlig miljö.

Inför sommaren 2020 genomfördes en utlysning för verk på Virserums Konsthalls område fokus var det speciella år vi befann oss i. Från detta kom Rosemarie Holmströms verk TRÄFFAS på plats framför entrén.