Konsthallens insamling

Vill du ge en gåva?

Virserums Konsthall är nu inne på sitt tredje årtionde, en konsthall på landsbygden som skildrar dagens Sverige ur ett perspektiv annat än storstadens. Konsthallen ägs av medlemmarna i en ideell förening. De bidrar till att sprida kultur i hela landet och särskilt på landsbygden. Konsthallen finansierar sin utställningsverksamhet främst med offentliga bidrag, men konsthallen äger också sitt hus – det spektakulära Pappershuset.

Pappershuset har funnits i 15 år och var från början inte tänkt för åretrunt-verksamhet. För att konsthallen fortsatt ska kunna hävda sig bland andra besöksmål så behövs både förbättringar och underhåll. För det vill konsthallen ha din hjälp, i form av en gåva.

Vi har en lång lista på angelägna investeringar, men det vi nu prioriterat högst är:

– Växtarrangemang och sittplatser utomhus

– Värme och belysning i receptionen

– Byte av belysning till LED på plan 1

Dessa investeringar kostar sammanlagt mer än 50 000 kr. Beroende på hur mycket våra medlemmar och vänner kan bidra med så genomför vi åtgärderna i prioriteringsordningen. Vi kommer att informera på vår hemsida om läget i insamlingen och genomförandet med månadsvisa rapporter, där vi också nämner alla som bidragit.

Betala in ditt bidrag till Virserums Konsthalls bankgiro 5500-8858. Skriv Gåva och ditt namn.

Det går även bra att swisha till 123 363 54 63.

Bidrag som lämnades under 2018 användes till den nya ytterdörren och till babyskötbord på toaletterna.

Tack för din gåva!