Vad händer?

10/12 kl 09:30 – 16 Hållbar landsbygd – ett seminarium

Landsbygden kämpar med minskande befolkning och utglesning av service så omställning till följd av klimatförändringarna verkar inte så aktuell. Men landsbygden har en viktig roll i omställningen, som resurs med mark och vatten. Forskarna anser att vi måste agera nu och att klimatfrågan måste lösas både lokalt och globalt.

Allt vi gör och beslutar idag påverkar dem som ska leva här om 30 år, vissa röster hörs inte. Vem för landsbygdens röst och vem får vara med att påverka besluten? Ett speciellt fokus lyfts här under dagen – våra unga och våra nyanlända.

Vill du delta på ett seminarium kring dessa frågor? Läs inbjudan i sin helhet här!