Information angående Coronaviruset

Konsthallen håller öppet som vanligt. Med icke avgränsade ytor på 1600 kvm har vi enligt nuvarande bestämmelser förutsättningar att ta emot 160 besökare. Trots detta har vi satt ett maxantal på 40 besökare, för att känna oss extra säkra att avstånd hålls. Vi har utöver detta vidtagit ett flertal åtgärder i enlighet med nationella och regionala råd och restriktioner:

– Handdesinfektion finns tillgängligt i alla lokaler.
– Munskydd finns tillgängligt vid entrén för den som vill.
– Rutinmässig rengöring av toaletter, dörrhandtag och föremål som vidrörs av besökare genomförs av personalen.
– Ingen självservering i cafét.
– Riskgrupper erbjuds förbokning utanför ordinarie öppettider. Bokning ska då ske minst två arbetsdagar före besöket. Läs mer under besök.
– Tydliga avståndsmarkeringar i lokaler där trängsel är en riskfaktor.

Vi ber dig som besökare att följa Folkhälsomyndighetens råd vid ditt besök. Stanna hemma vid minsta symptom. Mer information om gällande råd och restriktioner, symptom och andra frågor finns att läsa på folkhälsomyndighetens hemsida.

Konsthallen följer hela tiden läget och informerar på vår hemsida om nya råd och restriktioner införs och hur det påverkar vår verksamhet.