Information angående Coronaviruset

Vi ber dig som besökare att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd vid ditt besök.

Stanna hemma om du känner dig sjuk eller uppvisar symptom på covid-19

Tänk på handhygien, tvätta gärna händerna innan du går in i utställningarna

Håll avstånd om ca 2 meter till andra personer

Alla vi som möter gäster följer de rekommendationer och försiktighetsåtgärder som myndigheter anvisar, och vi är extra noggranna med rengöring av toaletter, dörrhandtag och föremål som vidrörs av många gäster. Gästerna har tillgång till handtvätt på toaletterna.

Vi följer hela tiden läget, och om det förändras och följer eventuella nya rekommendationer.