Hållbar landsbygd – ett seminarium om framtid, klimat och omställning

Landsbygden kämpar med minskande befolkning och utglesning av service så omställning till följd av klimatförändringarna verkar inte så aktuell. Men landsbygden har en viktig roll i omställningen, som resurs med mark och vatten. Forskarna anser att vi måste agera nu och att klimatfrågan måste lösas både lokalt och globalt.

Allt vi gör och beslutar idag påverkar dem som ska leva här om 30 år, vissa röster hörs inte. Vem för landsbygdens röst och vem får vara med att påverka besluten? Ett speciellt fokus lyfts här under dagen – våra unga och våra nyanlända.

TISDAG 10 DECEMBER 2019 kl 9.30 – 16 PÅ VIRSERUMS KONSTHALL

9.00 Registrering och morgonkaffe

9.30 Välkomna och introduktion – region, kommun, konsthall

9.45 Erik Westholm, professor emeritus vid Sveriges Lantbruksuniversitet, institutionen för Stad och Land samt Högskolan Dalarna – Agenda 2030 – så litet tid, så mycket att göra

10.45 Malin Tillmar, professor i entreprenörskap vid Linnéuniversitetet, institutionen för organisation och entreprenörskap – Entreprenörskap och hållbarhet på landsbygden

11.45 Lunch och möjlighet att se utställningarna

13.00 Lotta Svensson, fil dr i sociologi, forskare vid Forskning och Utveckling vid Hälsinglands Utbildningsförbund, Söderhamn – Flytta eller stanna – viktiga faktorer i ungas val

14.00 Bi Puranen, docent i ekonomisk historia, Institutet för framtidsstudier, World Values Survey – Tillit att bygga en gemensam samhällsuppfattning – en intervjuundersökning med 6 500 migranter i Sverige

15.00 Ewa Engdahl, verksamhetsledare Coompanion Kalmar län – Lokal service, jobb och företagande i kooperativ anda

16.00 Slut för dagen. Vandringsutställningen Landsbygden och omställningen med fokus på Kalmar län presenteras.

Kostnad för seminariet, inkl måltider är 400 kr + moms. Anmälan till seminariet görs per mail till info@virserumskonsthall.com senast 30/11. Var vänlig och ange namn på deltagarna samt faktureringsadress för seminarieavgiften. Maten som serveras är vegetarisk, gluten- och laktosfri, men anmäl andra allergier.

Seminariet genomförs av Virserums Konsthall tillsammans med Region Kalmar län,Hultsfreds kommun och Virserums Sparbank.