Hållbar landsbygd – ett seminarium om framtid, klimat och omställning

Seminariet genomfördes den 10/12 och anordnades av konsthallen tillsammans med Region Kalmar län, Hulstfreds kommun samt Virserums Sparbank. 

Landsbygden kämpar med minskande befolkning och utglesning av service så omställning till följd av klimatförändringarna verkar inte så aktuell. Men landsbygden har en viktig roll i omställningen, som resurs med mark och vatten. Forskarna anser att vi måste agera nu och att klimatfrågan måste lösas både lokalt och globalt.

Allt vi gör och beslutar idag påverkar dem som ska leva här om 30 år, vissa röster hörs inte. Vem för landsbygdens röst och vem får vara med att påverka besluten? Ett speciellt fokus lyftes under dagen – våra unga och våra nyanlända.

Länkar till presentationer

Här finns föreläsarnas presentationer att hämta ner som pdf – klicka på presentationens titel. 

Erik Westholm, professor emeritus vid Sveriges Lantbruksuniversitet, institutionen för Stad och Land samt Högskolan Dalarna – Agenda 2030 – så lite tid så mycket att göra.

Malin Tillmar, professor i entreprenörskap vid Linnéuniversitetet, institutionen för organisation och entreprenörskap – Entreprenörskap och hållbar utveckling på landsbygden.

Lotta Svensson, fil dr i sociologi, forskare vid Forskning och Utveckling vid Hälsinglands Utbildningsförbund, Söderhamn – Flytta eller stanna – viktiga faktorer i ungas val.

Bi Puranen, docent i ekonomisk historia, Institutet för framtidsstudier, World Values Survey – Tillit att bygga en gemensam samhällsuppfattning – en intervjuundersökning med 6 500 migranter i Sverige.

Ewa Engdahl, verksamhetsledare Coompanion Kalmar län – Lokal service, jobb och företagande i kooperativ anda – Hållbar landsbygd.