Framtidens ljud

Vinnaren är korad. läs mer här.

 

HUR LÅTER FRAMTIDEN?

 

Vad är det för ljud vi hör om 100 år? Hur låter det i våra hem, på gatan eller på konserten? Länsmusiken Kalmar län och Virserums Konsthall utlyser en nationell tävling om framtidens ljud. Det vinnande bidraget belönas med 5000 kr.

 

Bidraget ska bestå av tre minuter ljud, som får vara framställt på valfritt sätt och en motivering om varför detta är framtidens ljud. Den ljudkunniga juryn, som tillkännages efter inlämningsdatum, kommer välja ett vinnande bidrag och två hedersomnämnanden.

 

Dessa tre presenteras i utställningen TRÄ 2016, en utställning om hur vi lever och bor i framtiden. Tävlingen framtidens ljud planeras att bli en konsert skapad av Länsmusiken som presenteras under hösten 2016.

 

Sista inlämningsdag är 10 april 2016. Inlämnade bidrag, som inte består av både text och ljud kommer inte att beaktas.

 

Kontakt:
Länsmusiken Kalmar län, Carolina Johansson, carolina.johansson@lansmusiken.se
Virserums Konsthall, Carolina Jonsson, carolina.jonsson@virserumskonsthall.com

 

Tävlingsregler För Framtidens ljud
1. Tävlingen är öppen för alla.
2. Tävlingsbidraget ska bestå av
a. en ljudfil om 3 minuter (som nedladdningsbar MP3-fil) som är Framtidens ljud eller ljudbild
b. en motivering/beskrivning för varför detta är Framtidens ljud.
Ljudet får vara framställt på valfritt sätt. Motiveringen får vara högst 1000 tecken.
3. Tävlingsbidraget ska skickas som bilagor per mail till: carolina.johansson@lansmusiken.se Namn och kontaktuppgifter ska anges i mailet. Både den motiverande texten och ljudfilen ska ha samma namn exempel bidrag_text.pdf och bidrag_ljud.mp3. Bidragen kan även skickas per brev till Carolina Johansson, Länsmusiken, Kyrkogårdsgatan 6, 57255 Oskarshamn. Ljudfilen ska då finnas på USB-minne.
4. Tävlingsbidraget ska vara inskickat senast 2016-04-10.
5. Länsmusiken i Kalmar län och Virserums Konsthall har rätt att utan ersättning använda de inlämnade tävlingsbidragen i sin verksamhet och även överlåta dem till media m fl i syfte att informera om tävlingen och vinnarna.
6. Juryn som består av fem medlemmar, som presenteras senare, väljer ut ett vinnande bidrag och två hedersomnämnanden. Juryns beslut meddelas 2016-04-25.
7. Det vinnande bidraget belönas med 5000 kr.
8. Det vinnande bidraget och de två hedersomnämnandena kommer att presenteras i utställningen TRÄ 2016 på Virserums Konsthall.
9. Samtliga bidrag samt en konsert som Länsmusiken skapar utgående från dessa kommer att presenteras under hösten 2016.