För gymnasiet

Konsten är till för alla! 
Vår verksamhet för barn och unga handlar om att erbjuda barn och unga
meningsfulla kulturupplevelser. Det viktigaste i vårt arbete är
processen och upplevelsen. Konst är ett verktyg och ett språk som ska
vara tilgängligt för alla. Konst gör så att vi bättre förstår oss
själva och vår samtid! 

Här på Virserums Konsthall erbjuder vi guidade visningar i utställningarna med eller utan workshop. Besöket anpassas efter önskemål och åldersgrupp.

Vi kan också besöka er på skolan och fördjupa oss i ett ämne med kreativt skapande. Läs mer om detta längre ner på sidan.

Det finns också möjlighet att förlägga en skoldag på konsthallen och ha undervisning här parallellt med visningar. 

För att boka eller för mer information kontakta mig Alva Melin på 0495-31580 eller Alva.melin @ virserumskonsthall.com.

Varför kultur i skolan?

På Virserums Konsthall arbetar vi med kulturrådet och barnkonventionen som stödpelare. För oss är det viktigt att barn och unga får möjlighet att möta kultur i och utanför skolan.

På Konsthallen får barn och unga möjlighet att utvidga flera av sina rättigheter enligt barnkonventionen. Några av dessa rättigheter är rätten till att utforska sin identitet, rätten till information, och möjlighet att ta del av kulturlivet (Artikel 6-8-12-31). Konsthallens verksamhet för barn och unga är dels informativ dels praktisk och vi jobbar hela tiden för att bli bättre på att erbjuda barn och unga meningsfulla kulturupplevelser.

I kulturrådets rapport från 2021 -barnrätt i praktiken- beskrivs lokal samverkan som en nyckelfaktor i arbetet. Därför ser vi vårt arbete med skolorna i området som värdefullt då vi tillsammans kan arbeta mot att erbjuda barn deras rätt till kultur och allt det medför.

Resande verkstad

Vill ni fördjupa er i ett ämne med kreativt skapande? På Virserums Konsthall arbetar vi också ute på skolorna, som ytterligare ett redskap att fördjupa sig i något som klassen arbetar med. Vi blir som en resande verkstad, där konsthallens konstpedagog tillsammans med en konstnär skapar en workshop utifrån era önskemål. Material som behövs tar vi med oss. Tillsammans med eleverna skapar vi. En workshop som denna tar ca 45-60 min, kostar 130 kr per elev, material ingår

Antal: Max 30 elever, med stöd av klassens pedagoger

Yta: Workshoppen anpassar sig efter lokalens förutsättningar

Tid: Ca 60 minuter 

Kostnad: 130kr per elev 

En dag på Konsthallen

Det finns möjlighet att förlägga en hel skoldag på Konsthallen där ni kan varva undervisning med visning och/eller workshops på Konsthallen. Det finns också möjlighet att äta hos oss i vårt café, café Eken.

Antal: Rekommenderat för en halvklass åt gången. Våra konferenslokal tar enkelt emot 15 elever plus pedagoger. Vid behov kan det möbleras om för helklass. 

Yta: Konsthallen har flera lokaler som kan utnyttjas. Vår konferenslokal är belagd i ett avskilt rum där utbildning och workshop kan genomföras. Café Ekens lokaler erbjuder plats för medtagen lunch och fika, det går också bra att förbeställa förtäring direkt från cafét.  

Tid: En visning av Konsthallens utställningar tar ca 45minuter. En workshop tar ca 60 minuter. 

Kostnad: Att utnyttja våra lokaler för undervisning kostar 500kr per dag, och en visning kostar 400kr. Att kombinera visning med workshop kostar 100kr per elev.

Konsten att vara kvinna

Kulturella associationerna om kön har medfört en rad problematiska normer, inte minst inom konstens värld. I denna workshop sätter vi förstoringsglaset över kvinnor inom konsten ur ett historiskt perspektiv och noterar deras frånvaro. Vad beror detta på och hur speglar detta dagens konst?

Utifrån de diskussioner som uppstår tar vi vid i en skapande del. Här ser vi vår samtid och hur kvinnans roll som konstnär drastiskt förändrats och växt fram till någonting självklart. I denna anda skapar vi en hyllningsbild till en kvinna i vårt liv som vi ser upp till.

Ni har möjlighet att påverka innehållet i workshopen och den kan med fördel anpassas efter önskemål och teman.

Antal: Max 30 elever, med stöd av klassens pedagoger

Tid: En visning av Konsthallens utställningar tar ca 45minuter. En workshop tar ca 60 minuter. 

Kostnad: Visning med workshop tillsammans med konstpedagog, kostar 100 kr per elev, material ingår. 

Det går att genomföra workshopen utan visning och på plats hos er på skolan. Då kostar det 130kr per elev, material ingår.