Folkets Hus och Parker/ABF Kalmar län

Virserums Konsthall ser sitt arbete som ett demokratiskt uppdrag. Vi vill ge landsbygdens befolkning, och särskilt de unga en röst i det demokratiska samtalet. En av grunderna för vår demokrati är organisering för att få en starkare röst. Därför är Virserums Konsthall medlem av Folkets Hus och Parker och ABF Kalmar län, två organisationer som liksom vi tror att människor växer genom att engagera sig, genom bildning och kulturupplevelser.

Läs mer om Folkets Hus och Parker och ABF Kalmar län på deras respektive hemsida:
https://www.folketshusochparker.se/vi-gor/
https://www.abf.se/distrikt–avdelningar/abf-kalmar-lan/

Bild på logga för Folkets Hus och Parker