Folkets Hus och Parker

Virserums Konsthall ser sitt arbete som ett demokratiskt uppdrag. Vi vill ge landsbygdens befolkning, och särskilt de unga en röst i det demokratiska samtalet. En av grunderna för vår demokrati är organisering för att få en starkare röst. Därför är Virserums Konsthall medlem av Folkets Hus och Parker, som liksom vi tror att människor växer genom att engagera sig, genom bildning och kulturupplevelser.

Läs mer Folkets Hus och Parkers hemsida:
https://www.folketshusochparker.se/vi-gor/

Bild på logga för Folkets Hus och Parker