Den Feministiska kartan

Linda Persson, Becoming Tree (Daphne) 2023, i utställningen Fingrarna mot himlen och munnen i jorden.

Kvinnliga väsen

Den feministiska kartan ska ritas genom aktiviteter runt om i de småländska skogarna i Smålands triennalen. Startar gör vi i Virserum med en berättarföreställning tillsammans med Sagobygden. Scenen är utställningen Fingrarna mot himlen och munnen i jorden som också den är en del av Smålands Triennalen. I utställningen tar Linda Perssons verk avstamp i de grekiska mytologiska berättelserna och de kvinnliga ödena. Genom Sagobygden får vi nu närma oss de kvinnliga väsen som finns i de svenska sägnerna med berättarpedagogen Camilla Ek. Välkommen till Virserums Konsthall kl 19.00 den 16/8.  

Foto: Emanuel Hallklint. Moa Franzén under workshop. 

Workshop med konstnären Moa Franzén i Kleva gruva

Den 26 augusti är det workshop med konstnären Moa Franzén, som också hon är en del av utställningen Fingrarna mot himlen och munnen i jorden, i Kleva gruva. En manligt kodad plats där endast bergsfrun haft tillträde historisk blir nu plats för denna workshop där vi tillsammans utforskar våra röster.  

Under workshopen kommer konstnären Moa Franzén att leda ett experimentellt utforskande av rösten och hur den kan ljuda utanför de lägen vi är vana vid. Vi kommer med lekfullhet röra oss vokalt genom den radikala kraften i att ljuda tillsammans. Genom att utgå från kroppen kommer vi hitta och uttrycka läten som tänjer på gränserna för vad vi uppfattar som mänskligt, djuriskt eller genusnormativt. Workshopen utgår inte från sång eller tränad röst och ställer inga krav på vokal kapacitet. Det vokala materialet vi kommer att pröva utgår från ett samarbete Franzén ingår i med koreograferna Tove Salmgren och Kajsa Wadhia.

Anmälan till info@virserumskonsthall.com. Vi startar kl 16 och avslutar ca kl 18 med lättare fika.

Fingrarna Mot Himlen och Munnen i Jorden

Med Kerstin Björk, Moa Franzén, Åsa Jungnelius och Linda Persson.

Bakom utställningen finns konstnärerna Kerstin Björk, Moa Franzén, Åsa Jungnelius och Linda Persson. Under våren har deras utforskande skett parallellt och i samklang med varandra och marken där de står på – Smålands små land.

Virserums Konsthall undersöker genom fyra olika konstnärer – kropp, landskap och plats. Konstnärer som alla bearbetar olika lager kring feminism, den kvinnliga kroppen och den kvinnliga vetskapen. Gruppen är en omaka samling estetiskt, men tillsammans skapar de utrymme för skilda uttryck, platser och metoder. Detta gemensamma arbete ger återklang av ordet mod – ett ord som ekar från de generationer av kvinnor som gått före dem.

Konceptet är mynnat ur konstnärens Linda Perssons poddprojekt Kvinnor i skogen där Linda möter andra småländska kvinnliga och icke-binära konstnärer i ett samtal kring konsten och livet. Här hittar du Linda Perssons poddprojekt Kvinnor i skogen. I de första 3 avsnitten möter Linda Person, Kerstin Björk, Åsa Jungnelius och Moa Franzén.

Smålands Triennalen

I sommar öppnar den första Smålandstriennalen som är ett unikt samarbete mellan konstinstitutioner, konstaktörer och mindre föreningar. Med örat mot marken och blicken riktad mot en komplex samtid av växande klyftor, vikande tilltro till demokrati, klimatlarm och globala krigstillstånd vill Smålandstriennalen vara en motor för möten mellan människor genom konst och kultur.

Målet med triennalen är att synliggöra, stödja och bygga långsiktiga relationer och samarbeten mellan etablerade kulturinstitutioner, konstnärsdrivna verksamheter och föreningar i Småland. Triennalen vill genom närmare samarbeten motverka de framväxande ”vita fläckarna” på kartan där allmänheten inte nås av konst eller kultur. Flera projekt har en ambulerande och uppsökande karaktär eller vänder sig direkt till barn och unga.

Läs mer om Smålands Triennalen på konstfrämjandets hemsida, den hittar du här.