Konferens

Virserums Konsthall är en inspirerande och kreativ miljö för möten. Det finns möjlighet att ordna möten i konsthallens lokaler under ordinarie arbetstid för ca 15 personer. Men det är möjligt att ha möten i de publika utrymmena utanför ordinarie öppettider, t ex på kvällar och måndagar. Normal konferensutrustning erbjuds, och det finns WiFi i lokalerna. Caféet kan ordna kaffe och lättare lunch. Annan mat ordnas via catering.

Särskilt i anslutning till våra temautställningar är möten på konsthallen frekventa. Vi ordnar specialvisning för deltagarna.