Baltic-Nordic Community arts network

Read the english version here.

Nätverket Baltic-Nordic Community Arts har utvecklats av Culturelab (Lettland), Tartu Center for Creative Industries (Estland) och Virserums Konsthall (Sverige).

Nätverket syftar till att öka kunskapen kring så kallade Community art projekt samt öka interaktionen mellan baltiska och nordiska konstnärer som genomför deltagarbaserade konstprojekt.

Du kan följa nätverkets aktiviteter på dess Facebooksida här

Ett Community art projekt är en konstnärlig verksamhet (inom något av konstområdena – dans, musik, bildkonst, scenkonst etc.) som för en interaktion eller dialog med samhället i vilket det verkar. Projektet involverar en professionell konstnär som samarbetar med deltagare. Deltagare som kanske inte annars är aktiva inom konstfältet. Aktiviteter kopplat till Community art tenderar att ha högt socialt värde utöver det rent konstnärliga och bidrar därmed till det lokala samhällets välbefinnande.

Begreppet Community art är emellertid inte välkänt i de baltiska länderna – det finns några mycket bra exempel inom området, men inte många konstnärer har kunskapen / önskan / tiden / resurserna för att engagera sig i projekt med denna prägel.

För att förbättra denna situation har nätverket Baltic-Nordic Community Arts etablerats med följande mål: 1) att öka medvetenheten om vikten av Community art projekt och att utbilda kulturproducenter och konstnärer i de baltisk-nordiska länderna, höja kunskapen och förbättra färdigheter i deras arbete med deltagande konstmetoder, i syfte att skapa bästa möjliga resultat för samhällena i vilka de verkar via kreativt arbete av professionella konstnärer; 2) att främja interaktion mellan baltiska och nordiska konstnärer som genomför deltagarbaserade projekt och som lär sig av varandra. Kärnan i det nya nätverket är två baltiska organisationer med erfarenhet av att erbjuda utbildning för kulturchefer och stödja nya kreativa partnerskap – Culturelab i Lettland och Tartu Center for Creative Industries i Estland tillsammans med den nordiska partnern – Virserums Konsthall i Sverige, som arbetat lokalt och regionalt i över 20 år. Efter det första året kunde nätverket utvidgas med medlemmar från andra baltiska och nordiska länder, främja idén om Community art projekt och öka kapaciteten hos arrangörer och konstnärer som är villiga att verka och arbeta i lokala samhällen.

Utvecklingen av nätverket stöds av det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur. Läs mer på deras hemsida

Kontaktperson: Carolina Jonsson, carolina.jonsson @ virserumskonsthall.com eller 0495-315 36 

Läs mer om våra samarbetspatners:

Culturelab, Cesis, Lettland.

https://culturelab.com/eng/

Tartu Centre for Creative industries, Tartu, Estland.

https://loovtartu.ee