Baltic-Nordic Community arts network

Baltic- Nordic Community arts network är ett samarbetsprojekt mellan Culturelab (LTU), Tartu Centre for Creative industries (EST) och Virserums Konsthall (SWE).

Projektet syftar för att öka kunskapen kring så kallade Community art projekt samt öka interaktionen mellan baltiska och nordiska konstnärer som genomför deltagarbaserade konstprojekt.

Kontaktperson: Carolina Jonsson, carolina.jonsson @ virserumskonsthall.com eller 0495-315 36 

Läs mer om våra samarbetspatners:

Culturelab, Cesis, Litauen.

https://culturelab.com/eng/

Tartu Centre for Creative industries, Tartu, Estland.

https://loovtartu.ee

 

Projektet är finansierat av Nordic Culture Point.