Administratör sökes

Ansvarig för ekonomi- och personaladministration

Virserums Konsthall söker en person som kan ta det administrativa ansvaret för verksamheten. Arbetet innefattar allt arbete med ekonomi, bokföring, bokslut, likviditet, budget, deklarationer samt all personaladministration med kontrakt, löner, pensionsavtal, schemaläggning. Dessutom ska den administrativt ansvariga ansvara för telefoni, datorer och program för den löpande verksamheten.

Konsthallen får driftbidrag av region och kommun, har egna intäkter av försäljning, uppdrag, butik och café och arbetar även med sponsorer. Konsthallen deltar ofta i projekt, både nationella och internationella med olika finansiärer. Det innebär att redovisning måste motsvara många olika krav, att den har en tidvis ganska komplicerad momsredovisning beroende på finansiering och utländska deltagare. Den administrativt ansvariga är ensam med arbetsuppgifterna från grundläggande underlag till slutprodukt.

Eftersom det är en liten arbetsplats så deltar alla i arbetsuppgifter som städning och den publika verksamheten under sommaren. Det innebär också periodvis arbetsledarfunktion för reception, café och butik.

Arbetet är varierande och växlar med olika tyngdpunkt under året. Konsthallen har öppet tisdag-söndag och arbetet sker tisdag-fredag under lågsäsong och tisdag-söndag under högsäsong.

Tjänsten är på 50 % och ska tillträdas i september. Ansökan görs per mail till info @ virserumskonsthall.com. Var vänlig och ange löneanspråk.