TRÄ

TRA_2004_ovanvan

TRÄ utställningen på ovanvåningen i Pappershuset 2004

 

Virserums Konsthall ser sig självt som ett ekomuseum. Det innebär att konsthallen ska vara en naturlig del av bygdens liv och bygdens sociala, demokratiska och ekonomiska utveckling. Virserum är en gammal möbelmetropol. Skogen och trät är näringar som här varit viktiga. Även om just de industrierna idag är borta är skog och trä en viktig del av Smålands näringsliv. Skogen omgärdar oss här i Småland. Det är därför Virserums Konsthall vart tredje år ägnar sig åt TRÄ.

 

Trä och skog är viktigt för det hållbara samhället. Om mänskligheten ska ha en chans till en långsiktig dräglig framtid handlar det om två saker; sparsamhet och förnyelsebara resurser. För om 40 till 50 år kommer energi vara en bristvara på jorden, liksom alla ändliga resurser. Kanske alla våra resurser.

 

Vart tredje år funderar Virserums Konsthall kring detta. Hur vi kan leva hållbart? Inte bara ekologiskt hållbart utan också ekonomiskt och socialt. För allt hänger ihop!

 

TRÄ 2016 15 maj – 4 december

En manifestation kring träråvara och träets betydande roll i framtida byggande och det biobaserade samhället. Nordens största triennal kring hållbar samhällsutveckling!

 

Virserums Konsthall är beläget 1,5 mil utanför Hultsfred i Småland och är en av de största i Sverige. Vi har öppet året om Den totala ytan är 1 800 kvm med 25 000 besökare alltifrån vanliga medborgare till skogs- och träfolk, makthavare, arkitekter och byggherrar.

 

Framtidsvisioner

Sedan 2004 har utställningar visats vart tredje år på temat trä och hållbarhet. Temat för TRÄ 2016 är framtidsvisioner hur vi bor och lever vi om 50-100 år. Framtiden är sparsam med alla resur­ser och använder förnyelsebara biobaserade material. Men hur ser den ut? Vår överlevnad kommer att kräva ett paradigmskifte om resurserna ska räcka till för oss alla på klotet. I utställningen visas visioner och framtidscenarier baserade på internationell forskning och konst. Vetenskap, gestaltning och kommunikation i ett. När vi skapar bilder av det hållbara samhället, ökar vi vår kunskap, samtidigt som frågor formuleras som vi måste börja svara på. Naturligtvis kommer spännande aktuella projekt från både Sverige och världen att presenteras. Utställningen kommer att peka på våra möjligheter snarare än svårigheter.

 

Nödvändighetens arkitektur

För tredje gången genomförs nu det internationella arkitektuppropet Nödvändighetens arkitektur och kommer som tidigare att presentera insända förslag från arkitektkontor från hela världen. Temat är stadsutveckling vad händer med efterkrigstidens bostadsområden i Sverige och Europa? 2013 inkom 300 bidrag från 43 länder varav 98 valdes ut av en internationell jury. Claes Caldenby, professor i arkitekturens teori och historia vid Chalmers tekniska universitet är juryns ordförande även för 2016. Lär mer här.

 

Smålands trädagar genomförs 29 – 30 juni 2016 och kommer att erbjuda bekantskap med internationella förgrundsgestalter inom arkitektur, stadsplanering, politik och hållbarhet.

 

Mellan maj och juli bygger arkitekturstudenter mötesplatser i trä utomhus på området. Arkitekturhögskolorna från Tallinn och Köpenhamn är redan klara.

 

Även denna gång gör vi en rikt illustrerad katalog på både svenska och engelska.

 

Öppetider:  

tisdag - söndag kl 12 - 17

Kontakt:  

tel 0495-315 06, info@virserumskonsthall.com

Hitta oss: 

Virserums Konsthall, Kyrkogatan 36, 570 80 Virserum