TRÄ 2016

TRÄ 2016 15 maj – 4 december

En utställning om att leva 2116

 

Sedan 2004 har utställningar visats vart tredje år på temat trä och hållbarhet. Temat för TRÄ 2016 är framtidsvisioner hur vi bor och lever vi om 100 år. I TRÄ 2016 möts konsten och vetenskapen. Utgångspunkten är en ljus framtid, det finns lösningar för de problem vi står inför. Men de måste vara för alla. En hållbar framtid är ekologisk, ekonomisk och socialt ansvarsfull för hela världens befolkning. Där allas mänskliga rättigheter blir tillgodosedda. Där världen är jämlik. Framtiden är sparsam med alla resur­ser och använder förnyelsebara biobaserade material. Men hur ser den ut? Vår överlevnad kommer att kräva ett paradigmskifte om resurserna ska räcka till för oss alla på klotet.

 

I utställningen visas visioner och framtidscenarier baserade på internationell forskning. Vetenskap, gestaltning och kommunikation i ett. När vi skapar bilder av det hållbara samhället, ökar vi vår kunskap, samtidigt som frågor formuleras som vi måste börja svara på.

 

Konst

I TRÄ 2016 visas verk av My Ekman, Birgitta Godlund, Kristina Müntzing, Peter Ojstersek, Roland Persson, Gunilla Poignant, Kristina Schultz och Johan Lindberg, Bartholomäus Traubeck, Wallride, Mathieu Vrijman.

 

Nödvändighetens arkitektur

För tredje gången genomförs nu det internationella arkitektuppropet Nödvändighetens arkitektur och kommer som tidigare att presentera insända förslag från arkitektkontor från hela världen. Temat är stadsutveckling vad händer med efterkrigstidens bostadsområden i Sverige och Europa? 2013 inkom 300 bidrag från 43 länder varav 98 valdes ut av en internationell jury. Claes Caldenby, professor i arkitekturens teori och historia vid Chalmers tekniska universitet är juryns ordförande även för 2016. Lär mer här.

 

Smålands trädagar genomfördes 29 – 30 juni 2016.  Även denna gång gör vi en rikt illustrerad katalog på både svenska och engelska.

 

Öppetider:  

tisdag - söndag kl 12 - 17

Kontakt:  

tel 0495-315 06, info@virserumskonsthall.com

Hitta oss: 

Virserums Konsthall, Kyrkogatan 36, 570 80 Virserum