TRÄ 2019

Skogsråvaran har en betydande roll i Smålands näringsliv, där den största tillgången i Sverige finns. Skogen har alltid använts på många olika sätt för invånarnas överlevnad, bränsle, byggmaterial, foder, mat och annat. Idag när behovet av hushållning med jordens resurser blivit stort har själva skogsråvaran börjat utnyttjas på många fler sätt och alla delar av trädet utnyttjas. Forskning pågår dessutom för att finna ytterligare användning.

 

Virserums Konsthall, i skogsbygd med minnen från en framgångsrik möbeltillverkning, har sedan 2004 vart tredje år särskilt uppmärksammat hållbarhetsfrågan och skogen i hela dess kulturella betydelse. Det samlande namnet för dessa utställningar är TRÄ och nästa är TRÄ2019. Planering pågår och vi ser gärna samarbeten kring TRÄ2019, som i sina huvuddrag har följande upplägg:

 

Workshop med arkitektur/designstudenter

 

Vi bjuder in högskolor från de nordiska länderna att arbeta gemensamt kring temat mötesplatser, belägna utomhus och utanför storstäderna. Vi planerar studiebesök eller seminarier med företag och skolor i regionen. Vi bjuder även in skolor på gymnasienivå.

 

Nödvändighetens arkitektur – förändring, från permanentade provisorier till permanenta byggnader i ny användning.

 

Tävlingen har genomförts sedan 2010 med Claes Caldenby, Chalmers, som ordförande för en internationell jury.

 

Inbjudningar att lämna in projekt, genomförda eller planerade kommer att skickas ut internationellt i slutet av 2018. Juryn kommer att välja ut deltagare i utställningen och vinnare under april 2019. Vinnarna kommer att presentera sina projekt och andra arbeten vid Smålands Trädagar under sommaren 2019.

 

Hållbar landsbygd

 

Det framtida hållbara samhället presenteras i två olika bilder idag. Den ena är det kompakta urbana samhället som hushållar med sin konsumtionen på olika sätt. Den andra är den självförsörjande landsbygden. De här bilderna kan inte existera oberoende av varandra. Landsbygden är nödvändig för mat, utrymme och råvaror. Krasst uttryckt lever vi idag i ett kretslopp där resurser i from av vatten, mat, material och energi transporteras in i staden. Från staden kommer avfall, avlopp och emissioner. För att nå en hållbar landsbygd måste det existera i samklang med och i utbyte med den urbana delen.

 

När det framtida hållbara livet presenteras i forskning eller i tankar handlar det om den urbana miljön. Vad händer med den lilla orten eller landsbygden? TRÄ2019 vill bidra till en vidgad diskussion kring hållbarhet i alla delar av samhället. Hur ska utbytet mellan land och stad se ut? Vad innebär det för kommunikationer, arbetstillfällen, samhällsservice? Konst är ett viktigt medel för att visualisera forskning, men även utopier och visioner. Vi vill använda konst på detta sätt i projektet.

 

Öppetider:  

tisdag - söndag kl 12 - 17

Kontakt:  

tel 0495-315 06, info@virserumskonsthall.com

Hitta oss: 

Virserums Konsthall, Kyrkogatan 36, 570 80 Virserum