Tidigare TRÄ år

TRA2010_plyfa

TRÄ 2016

TRÄ 2016 15 maj – 4 december

En utställning om att leva 2116

 

Sedan 2004 har utställningar visats vart tredje år på temat trä och hållbarhet. Temat för TRÄ 2016 är framtidsvisioner hur vi bor och lever vi om 100 år. I TRÄ 2016 möts konsten och vetenskapen. Utgångspunkten är en ljus framtid, det finns lösningar för de problem vi står inför. Men de måste vara för alla. En hållbar framtid är ekologisk, ekonomisk och socialt ansvarsfull för hela världens befolkning. Där allas mänskliga rättigheter blir tillgodosedda. Där världen är jämlik. Framtiden är sparsam med alla resur­ser och använder förnyelsebara biobaserade material. Men hur ser den ut? Vår överlevnad kommer att kräva ett paradigmskifte om resurserna ska räcka till för oss alla på klotet.

 

I utställningen visas visioner och framtidscenarier baserade på internationell forskning. Vetenskap, gestaltning och kommunikation i ett. När vi skapar bilder av det hållbara samhället, ökar vi vår kunskap, samtidigt som frågor formuleras som vi måste börja svara på.

 

Konst: I TRÄ 2016 visas verk av My Ekman, Birgitta Godlund, Kristina Müntzing, Peter Ojstersek, Roland Persson, Gunilla Poignant, Kristina Schultz och Johan Lindberg, Bartholomäus Traubeck, Wallride, Mathieu Vrijman.

 

Smålands trädagar genomfördes 29 – 30 juni 2016.  Även denna gång gör vi en rikt illustrerad katalog på både svenska och engelska.

 

Nödvändighetens arkitektur under TRÄ 2016

Inför TRÄ 2016 bjöds åter in till deltagande! Nödvändighetens arkitektur var en del av projektet TRÄ 2016 vid Virserums Konsthall med stöd av Hultsfreds kommun, Träregion Småland och Träbyggnadskansliet.

 

Fokus låg på omvandling av 1900-talets bostadsområden i Sverige och Europa. Hur kan t ex miljonprogrammets områden tas om hand och renoveras för att på ett hållbart och långsiktigt sätt öka trivsel, delaktighet, trygghet och mångfald? Hur kan man bygga på kort tid och ändå få ett hållbart resultat? Av vikt är också de sociala frågorna som hur vi människor påverkas av arkitekturen och stadens rum. Vem äger det offentliga rummet? Det vi bygger överlever oss själva. Hur vill nästa generation leva?

 

Dessa uttalanden av juryn hör till de områden för bidrag till 2016 som efterfrågades, projekt kring stadsomvandling, stadsplanering och byggande av bostadsområden. Dessutom var vi också intresserade av projekt, som syftar till att motverka utflyttningen från landsbygden och kring flexibelt bostadsbyggande där också de sociala aspekterna beaktas.

 

Tävlingen är avslutat. Vinnarna 2016 hittar du här.

 

TRÄ 2013

Kommer man med bil söderifrån till Virserum finner man att det lilla samhället är inbäddat i svart, djup granskog. Hela Småland är fullt av skog. Virserum självt var en gång säte för möbelindustri efter möbelindustri. Även om just de industrierna idag är borta är skog och trä en viktig del för Smålands näringsliv. På samma sätt är skog och trä viktigt för det hållbara samhället. Om mänskligheten ska ha en chans till en långsiktig dräglig framtid handlar det om två saker; sparsamhet och förnyelsebara resurser. Det hållbara samhället är biobaserat. Överhuvudtaget löpte hållbarhetsfrågorna som en röd tråd genom hela 2013.

 

Framtidens träbyggande – Science Fiction?
TRÄ 2013 handlade om framtidens träbyggande. Ibland kallar vi det Science Fiction träbyggande och det låter ju avancerat. Trä kan användas till hus, papper, plast, textil och energi. Trä växer av sig av självt med hjälp av koldioxid (som vi inte vill ha) sol och vatten. Det kan inte bli modernare. Tittar vi på hur vi använder trä som konstruktionsmaterial har det dock inte hänt mycket sedan 1880-talet. Det tillverkas bräder, reglar och balkar som sätts ihop med spik, skruv och beslag. Men hur bygger vi i framtiden, när alla material är dyra och järn är superdyrt?

 

Nog har vi nytta av fler träslag än gran och tall! När massabruken går över från att tillverka pappersmassa till att tillverka textilmassa har exempelvis aspen blivit viktig. Kanske kommer vi i framtiden att odla konstruktionsdetaljer? Kanske kommer vi att sätta ihop hus tillskurna av avancerade maskiner i en fabrik. Det kommer till byggarbetsplatsen som en byggsats där delarna passar ihop som en på en sådan där träkub. Eller kommer vi att gjuta våra hus i biokompositer – så kallad träplast? Eller – börjar vi lära av hur naturen bygger upp urstarka och lätta konstruktioner… Spännande eller hur?

 

Slöjdutställningen ”Bäst i Sverige” visades under 2013 där och utomhus byggde studenter från arkitekt- och ingenjörsutbildningar spännande saker av de mest skilda slag.
Den 26-27 juni samlas proffsen på Smålands trädagar för att lära om och diskutera kring träbyggande och hållbarhet. Då tillkännagavs också vinnarna inom Nödvändighetens arkitektur.

 

2013 handlade om trä i hela Småland.

 

De tre länen beslutade sig för att göra en storsatsning på träindustrin. Bland annat genomfördes ”Träts år i kommunen”. Virserums Konsthall bjöd in till ”Träts år i skolan”

 

Tävlingsupphandlingen för prisvärda flerbostadshus i trä blev en succé – Växjö fick 80 nya hyresrätter i trä! Växjö fick sina första större hyreshus i trä när trähusfabrikstävlingen ”Bygga nu” blev klar. Målet var 40-talet lägenheter, men resultatet blev 80 när vinnaren Värends Entreprenad byggde de hus som arkitekterna Mats Elgström och Stefan Johansson på LBE-arkitekter ritat.

 

Bygga Nu var ett initiativ från Virserums Konsthall som genomfördes tillsammans med Växjö kommun, Växjöhem och TMF som en tävling för trähusfabriker. För första gången genomfördes en upphandling med tävlingsmoment för trähusföretag.

 

Träregion Småland
Träregion Småland är det samlade begreppet för råvara, utbildning, forskning, utveckling, företagsamhet och människor som är en grund för hållbar utveckling. Arbetet startades av regionförbunden och länsstyrelserna i Småland, Linnéuniversitetet, Högskolan i Jönköping, Träcentrum i Nässjö, Möbelriket i Lammhult och Virserums Konsthall.

 

Ingången till utställningen TRÄ 2013 och Tengboms studenthem som byggdes utanför Konsthallen

Ingången till utställningen TRÄ 2013 och Tengboms studenthem som byggdes utanför Konsthallen

TRÄ 2010

Trä 2010 den tredje stora träutställningen, efter Träbiennalen 2004 och Trä 2007. Sedan 2010 är hållbarhetsfrågor en central del av våra utställningar. 2009 formulerades det internationella manifestet om Nödvändighetens arkitektur. Manifestet spreds över hela jordklotet. 143 arkitektkontor från 28 länder in förslag på hållbar arkitektur.

 

Om vi vill

 

TRÄ 2010 var den tredje stora utställningen om träbyggnadskonst och arkitektur på Virserums Konsthall. TRÄ 2010 handlade om klimathotet, hållbarhet och skogens och träts roll i hållbar utveckling. I tre akter och tio scener berättade vi om klimathotet, om hur framtiden kan se ut, om vad skogen och trät betyder för klimatet. Hur ska vi bygga och bo i framtiden? Nödvändighetens arkitektur – hur ser den ut? 42 utvalda projekt bland över 140 inlämnade visades. Arkitektkontoren AIX, White och Nyréns visade dessutom sina idéer. Exempel på världens bästa(?) träbyggnadskonst visades.

 

Under året visades även. Skogens berättelser en konstutställning om skogen i utkanten av vårt medvetande, i våra minnen och fantasier, ibland skrämmande och overklig. Berättelser om och från en magisk, surrealistisk, poetisk eller främmande skog, samt slöjdutställningen Blod, slöjd och dårar.

 

På området kring konsthallen växte byggnader och annat upp i anslutning till utställningen. Arkitektstudenter från Chalmers byggde en labyrint på temat Nödvändighetens arkitektur bredvid Pappershuset och en bro över Virserumsån. Samt kojorna från barnens kojbyggartävling.

 

Programmet under Smålands Trädagar kopplade ihop klimatfrågan och hållbar utveckling med träts och arkitekturens roll i samhället. Den världsberömda japanska arkitekten Kengo Kuma, som deltog liksom bland andra den italienska arkitekten Riccardo Vanucci, Walter Unterrainer från Österrike och tidigare europaparlamentarikern Anders Wijkman.

 

Chalmers byggde en trä bro över Virserumsån. Samt del av utställningen på ovanvåningen 2010.

Chalmers byggde en trä bro över Virserumsån 2010.

TRÄ 2007

bestod av flera delar. Att bygga i trä och att leva med trä var grundtanken bakom alla delarna. Modern träbyggnadsarkitektur, industriellt träbyggande och trädesign visades. En av utställningslokalerna, Pappershuset är ett hus som i sig själv är ett exempel på trä och kreativitet i god kombination.

 

TRÄBIENNALEN 2004

Under TRÄ 2004 visades Träden berättar, Möbler och konst, Framtidens trä och Slöjdutställningen. Utställningar visades om böcker, arkitektur, slöjd, konst, forskning, snickerier. Till TRÄ 2004 byggdes även Pappershuset.

 

Ett omfattande skolprojekt genomfördes; TRÄFROSSA. En nationell möbelritartävling utlyses och uppemot 7 000 barn och unga runt om i landet ritade möbler, formgav kojor och designade pappersdrakar. Teckningarna ställdes ut. Fem vinnare till barnens möbelritartävling korades och riktiga möbelföretag byggde deras egendesignade möbler.

 

Öppetider:  

tis-sön kl 12-17

Kontakt:  

tel 0495-315 06, info@virserumskonsthall.com

Hitta oss: 

Virserums Konsthall, Kyrkogatan 36, 577 72 Virserum