Konsthallens insamling

Vill du ge en gåva?

Virserums Konsthall firar 20 års jubileum, en konsthall på landsbygden som skildrar dagens Sverige ur ett perspektiv annat än storstadens. Konsthallen ägs av medlemmarna i en ideell förening. De bidrar till att sprida kultur i hela landet och särskilt på landsbygden. Konsthallen finansierar sin utställningsverksamhet främst med offentliga bidrag, men konsthallen äger också sitt hus – det spektakulära Pappershuset.

 

Pappershuset har funnits i nästan 15 år och var från början inte tänkt för åretrunt-verksamhet. För att konsthallen fortsatt ska kunna hävda sig bland andra besöksmål så behövs både förbättringar och underhåll. För det vill konsthallen ha din hjälp, i form av en gåva.

 

Vi har en lång lista på angelägna investeringar, men det vi prioriterat högst är

 

· En ny ytterdörr till entrén

 

· Babyskötbord på våra toaletter

 

· Växtarrangemang och sittplatser utomhus

 

· Värme och belysning i receptionen

 

Dessa investeringar kostar sammanlagt 100000 kr. Beroende på hur mycket våra medlemmar och vänner kan bidra med så genomför vi åtgärderna i prioriteringsordningen. Vi kommer att informera här på vår hemsida om läget i insamlingen och genomförandet med månadsvisa rapporter, där vi också nämner alla som bidragit. Alla namn finns här.

 

Betala in ditt bidrag till Virserums Konsthalls bankgiro 5500-8858. Skriv Gåva och ditt namn.

Öppetider:  

Stängt - öppnar igen 3/2 2019

Kontakt:  

tel 0495-315 06, info@virserumskonsthall.com

Hitta oss: 

Virserums Konsthall, Kyrkogatan 36, 570 80 Virserum