Vad händer

Pysselverkstad på Virserums Konsthall under sportlovet

Tema återbruk!

 

Onsdag 22/2 kl 13-15 på Virserums Konsthall.

 

Fredag 24/2 kl 13-15 på Virserums Konsthall.

 

På torsdagen 23/2 är Virserums Konsthall på biblioteket i Hultsfred kl 13-15 och gör kalejdoskop av toarullar.

 

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I VIRSERUMS KONSTHALL IDEELL FÖRENING

 

ÅRSMÖTET hålls onsdag 22 mars 2017, kl 18.00 i Konsthallen.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING, enligt gällande stadgar

1. Val av ordförande, sekreterare, justerare

2. Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning

3. Styrelsens årsredovisning för det gångna räkenskapsåret

4. Revisorns berättelse

5. Fastställande av resultat- och balansräkning

6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

7. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter (minst 3 ska väljas) för två år och suppleanter (minst 2 ska väljas) för ett år.

8. Val av revisor

9. Val av valberedning

10. Övriga ärenden, som inför årsmötet anmälts till styrelsen

11. Mötets avslutande

 

Efter det formella årsmötet blir det någon programpunkt samt en lättare måltid, då även konsthallschef Annika Eriksson kommer att delta. Anmälan till 0495-31506 senast 2017-03-15.

 

Frågor som ska tas upp till beslut på dagordningen under punkten Övriga ärenden ska vara styrelsen tillhanda senast 2017-02-20. De skickas under adress Styrelsen för Virserums Konsthall, Kyrkogatan 34, 570 80 Virserum eller till styrelsens sekreterare barbro.wenden@virserumskonsthall.com

 

Om du vill nominera någon till styrelsen, så ber vi dig kontakta valberedningens ordförande Christian Holzer 0730395813 eller christian@basebo.se före 2017-03-01.

 

Den som vill få årsredovisningen före årsmötet ombeds kontakta Barbro Wenden på tel 0495-31506 eller barbro.wenden@virserumskonsthall.com.

Öppetider:  

tisdag - söndag kl 12 - 17

Kontakt:  

tel 0495-315 06, info@virserumskonsthall.com

Hitta oss: 

Virserums Konsthall, Kyrkogatan 34, 570 80 Virserum