Vad händer?

Syjunta på Konsthallen

Datum: 13/2, 27/2, 13/3, 27/3

Tid: 18-20

 

Under fyra onsdagskvällar bjuder konstnären Lisa Fjellman in till syjunta på konsthallen. Det är tillfälle att träffas, umgås och inspireras. Du kan ta med ett arbete som du just nu arbetar med eller testa på att göra en remake av ett loppisköpt handarbete. Material finns på konsthallen och fika bjuder vi på.

 

22/2 Öppen verkstad under sportlovet

Fredagen den 22:a februari kl 10-16 bjuder konsthallen in till öppen verkstad.

Med olika redskap målar vi och trycker på textil. Inspiration hittar vi i utställningen I skogens dunkel. Alla är välkomna att delta – stor som liten. Ingen föranmälan krävs och deltagande är gratis. 

 

24/2  kl 14 Specialvisning av Fagerhult – Bilder av Sverige

med Johan Wirfält och Kristian Bengtsson personerna bakom utställningen och boken.

 

Informationsmöte 2/3 kl 11

Vill du vara volontär på Virserums Konsthall?

Till 2019 söker vi efter några volontärer som skulle kunna tänka sig att hjälpa till med trädgården samt värdskap vid konsthallen. I början av mars kommer vi starta med ett informationsmöte. Att vara volontär innebär att man kan delta en gång eller kontinuerligt, det kommer vara olika typer av uppgifter och det utgår ingen ersättning. Om du är intresserad och vill vara med vid informationsmötet kan du redan nu höra av dig till Carolina Jonsson på konsthallen på carolina.jonsson @ virserumskonsthall.com.

 

27/3 Årsmöte i Virserums konsthall ideella förening

Onsdagen den 27:e mars kl 18 hålls årsmöte i konsthallen. Deltagare ska ha erlagt medlemsavgift för 2019. Den betalas till bg 5500-8858. 

Förslag till dagordning, enligt gällande stadgar:

 

1. Val av ordförande, sekreterare, justerare

2. Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning

3. Styrelsens årsredovisning för det gångna räkenskapsåret

4. Revisorns berättelse

5. Fastställande av resultat- och balansräkning

6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

7. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter (minst 3 ska väljas) för två år och suppleanter (minst 2 ska väljas) för ett år.

8. Val av revisor

9. Val av valberedning

10. Förslag till ändring av § 3 i föreningens stadgar

11. Övriga ärenden, som inför årsmötet anmälts till styrelsen

12. Mötets avslutande

 

Efter det formella årsmötet blir det någon programpunkt samt en lättare måltid.

 

Frågor som ska tas upp till beslut på dagordningen under punkten Övriga ärenden ska vara styrelsen tillhanda senast 2019-02-20. De skickas under adress Styrelsen för Virserums Konsthall, Kyrkogatan 36, 570 80 Virserum eller till styrelsens sekreterare barbro.wenden @ virserumskonsthall.com

 

Om du vill nominera någon till styrelsen, så ber vi dig kontakta valberedningens ordförande Christian Holzer 0730395813 eller christian @ basebo.se före 2019-03-01.

 

Den som vill få årsredovisningen före årsmötet ombeds kontakta Barbro Wenden på tel 0495-31580 eller barbro.wenden @ virserumskonsthall.com.

 

Konsthallens insamling

Just nu pågår en insamling för angelägna investeringar för det spektakulära Pappershuset. Vill du ge en gåva? Läs mer här.

 

 

Öppetider:  

tis-sön kl 12-17

Kontakt:  

tel 0495-315 06, info@virserumskonsthall.com

Hitta oss: 

Virserums Konsthall, Kyrkogatan 36, 570 80 Virserum